A házasságkötést is, mint minden más egyebet a nagy világban bárhol is legyünk, kivétel bantu törzsek, jogszabályoknak megfelelően kell hitelesíteni…

Amely akkor jön létre, ha a házasulandók az anyakönyvvezető előtt, személyesen kijelentik, a határozott, hangos IGENT… (üdvrivalgás, taps). De, mielőtt eljutnátok idáig kedves ifjú pár, számos feladat vár még rátok,  amit a következő néhány mondatban fogok eszközölni nektek…

A MAGYAR JOG ALAPJÁN A HÁZASSÁGKÖTÉS CSAK AZ ANYAKÖNYVVEZETŐ ELŐTT ÉRVÉNYES.

Beszéljünk a benyújtandó dokumentumokról.:

1./ Az általános eset:

-személyi igazolvány

-születési anyakönyvi kivonat

-a lakóhely szerint illetékes önkormányzat által kiállított, családi állapotra vonatkozó igazolás (erről a nyilatkozatról gyakran eltekintenek)

2./ a felek, vagy valamelyik fél elvált:

-alap iratok

-jogerős válást kimondó igazolás, vagy olyan anyakönyvi kivonat, amely záradékolja a válás tényét

3./ valamelyik fél,vagy a felek özvegyek:

-alap iratok

-az elhunyt házastárs halotti anyakönyvi kivonata, vagy záradékolt anyakönyvi kivonata

4./ Ugyan külföldön élünk, bejelentett lakcímünk is ott van, de magyar állampolgárok vagyunk:

-személy igazolvány helyett érvényes magyar útlevél

5./ Ha a leendő házastársunk nem Magyar állampolgár:

-érvényes útlevél, vagy letelepedési engedély

-születési anyakönyvi kivonat hitelesített magyarra fordítása

-igazolás arról, hogy az illető, a hazája hatályos törvényei szerint megházasodhat. Nem szabad megijedni, ez az okmány igényelhető a konzulátusokon is

6./ Magyar állampolgárok vagyunk, de külföldön szeretnénk házasodni

-lakóhelyünk szerinti illetékes anyakönyvi hivatal családi állapotunkra vonatkozó igazolása

-a születési anyakönyvi kivonatunk lefordíttatva és hitelesítve, az adott ország nyelvére

-később a házasságunkat Magyarországon is anyakönyveztetnünk kell.

A HÁZASSÁGKÖTÉS:

A házasságkötés nyilvános… két tanú jelenlétében történik olyan helyszínen, amelyet az anyakönyvvezető megfelelőnek tart, legyen az bárhol a világon… Kritériuma az, hogy a ifjú párnak a házassági nyilatkozat megtételekor ugyan azon anyakönyvvezető előtt, egy helyiségben azonos időben kell jelenlenniük. A tanú bárki lehet, aki nagykorú, cselekvő képes, és érvényes igazolvánnyal okmányokkal rendelkezik.Külföldi állampolgár esetén, az útlevelet kell bemutatnia.

 

EGYHÁZI SZERTARTÁS

 

Évezredes tradíció… Sőt több…

A keresztény ember számára a házasság Istenben teljesedik ki. Ezért gondolja azt, hogy csak Isten előtt állva és megszentelve válik örök érvényűvé a frigy, ezért nem választható el egymástól az a két ember, mely örök hűséget fogad ekkor egymásnak, és ezért szól úgy az eskü, hogy holtodiglan, holtomiglan, jóban és rosszban… míg a halál el nem választ…

Felekezettől függetlenül a házasságot megelőzően tartanak egy minden kérdésre kiterjedő felkészítést a jegyesek részére. Ez a jegyesoktatás. Mivel, hogy ez az oktatás időt vesz igénybe, az esküvőnk előtt, minimum 4-6 hónappal keressük fel az illetékes plébániát.

Érdemes minél korábban időpontot foglalni, és összehangolni a két szertartást, hogy ne legyen nagy időkülönbség a két szertartás között.

 

Továbbiakban.:

-Római katolikus esküvő

Akkor van lehetőségetek katolikus esketésre, ha legalább az egyik fél katolikus. Ha a másik fél más vallású, akkor a katolikus fél nyilatkozik arról, hogy gyermekeit katolikus szellemben fogja fölnevelni.

-Református esküvő

A reformátusok a polgári esküvő egyházi megáldásáról beszélnek.Úgy szint az egyik félnek reformátusnak kell lennie. A másik fél megkeresztelkedése ajánlatos, de az esküvő után is megtehető…

-Evangélikus esküvő

Az evangélikus szertartás feltétele, hogy a jegyesek keresztény életet éljenek. Ha az egyik fél nem evangélikus vallású, 6 hónappal az esküvőt megelőzően, lehetősége van felkészülni a keresztelésre és a konfirmációra.

Zsidó szertartás

(Genesis Rábá 8:9) Nincs férfi nő nélkül, sem asszony férj nélkül, egyikük sem lehet Isten nélkül.

Zsidó esküvőt kizárólag csak két zsidó vallású személy tarthat, a származását igazolnia kell, és a rabbi hozzájárulásához is szigorúan szükség van. Az esketés a rabbi vezetésével két zsidó vallású tanú jelenlétében történik. Nem lehet esküvőt tartani ünnepnapokon, és szombaton… viszont sokan választják a keddet.Igen népszerű nap.  Budapesten és a vidéki városokban 19-19 zsinagóga alkalmas zsidó esküvő rendezésére.